O NÁS
Poradenství

Cílem našeho poradenského servisu je co nejrychlejší přenos informací nově zaváděných přípravků a odrůd tak, aby jste měli vždy k dispozici aktuální a ucelený přehled o jejich použití či výkonnosti. Naše společnost disponuje týmem zkušených odborných specialistů - poradců, orientovaných na:

  • rozvíjení pěstitelských technologií k dosažení vysokých výnosů při odpovídající kvalitě
  • výběr vhodných přípravků na ochranu rostlin, při zajištění rentability jejich použití
  • výběr vhodných odrůd pro specifické pěstitelské podmínky s optimálním využití jejich genetického potenciálu

Využívejte proto jejich schopností při jejich osobních návštěvách. Pro vaši snadnou orientaci vydáváme během roku speciální plodinové katalogy:

  • kukuřice
  • slunečnice
  • řepka olejná
  • obiloviny